GRÆNSELAND & IDENTITET

6 UNDERVISNINGSFILM

med undervisningsoplæg

Intro-filmen

Afsnit 1 Autoriteter & Oprør

Afsnit 2 En Splittet Tid

Afsnit 3 Et Liv, flere Kulturer

Afsnit 4 Hvorfor Rejse

Afsnit 5 Grænser som Løsning eller Problem