Nye projekter

"Historiske Pandemier & Covid-19"

Eksempel på interview og animation / 1.30 min.

Projekter 

produceret i 2020

"Grænseland & Identitet"

Se alle filmene på:

www.projektm.dk/graenseland-identitet