Tak til

FONDE & LEGATER

Projekt M takker for støtten

Øvrige Fonde & legater

Nørrebro Lokaludvalg 
Sydbank Fondene
Martha og Paul Kerrn-Jespersen Fonden
Dansk Journalistforbund
FAF 
Alving Fonden
Kulturministeriet - Genforeningsjubilæet 2020
Lizzi og Mogens Staal Fonden
Marie & M.B. Richters Fond

KrogagerFonden
Kulturudviklingspuljer - fra de 5 regioner
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond
Grosserer L. F. Foghts Fond
Rørkærfonden
Fonden af 1982
Enid Ingemanns Fond
Johan Schrøders Fond
Asta & Jul. P. Justesens Fond

unsplash